głosić

Wieść, fama itp. głosi, niesie «krażą plotki na jakiś temat, mówi się o czymś»: Sam zatwierdzał i proponował scenariusze, fama głosi, że zajmował się nawet niekiedy obsadzaniem ról w poszczególnych filmach. F. Ryszka, Noc. (...) jak wieść niesie przez sen nawet recytował Homera. B. Miciński, Podróże.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • głosić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, głoszę, głosićsi, głoś, głoszony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} rozpowszechniać, propagować : {{/stl 7}}{{stl 10}}Głosić przestarzałe zasady. Głosić swoje poglądy religijne.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • głosić — ndk VIa, głoszę, głosisz, głoś, głosićsił, głoszony 1. «czynić coś wiadomym, upowszechniać jakieś idee, hasła, myśli, propagować coś; wyrażać jakieś treści» Głosić swe przekonania, sądy. Teza głosząca nowe prawdy. ◊ Fama, wieść itp. głosi… «krążą …   Słownik języka polskiego

  • fama — głosi, niesie zob. głosić …   Słownik frazeologiczny

  • nieść — 1. Dźwięk, głos itp. niesie «dźwięk, głos itp. rozbrzmiewa, rozchodzi się na znaczną odległość»: (...) wczorajszej nocy przed północą usłyszeliśmy rozpaczliwe wołanie o ratunek, a po wodzie głos bardzo niesie... K. Makuszyński, Szatan. 2. pot.… …   Słownik frazeologiczny

  • wieść — I. Głucha wieść zob. głuchy 1. Hiobowa wieść zob. hiobowy. Wieść głosi, niesie zob. głosić. Wieść gruchnęła zob. gruchnąć. Wieść o kimś, o czymś zaginęła zob. zaginąć. II. Wieść, wodzić prym, rej «górować, celować w czymś, mieć …   Słownik frazeologiczny

  • ambona — ż IV, CMs. ambonanie; lm D. ambonaon 1. «w kościele chrześcijańskim: rodzaj małej, przyściennej, rzadziej wolno stojącej trybuny, zazwyczaj bogato zdobionej, służącej jako miejsce wygłaszania kazań i czytania Pisma Świętego; kazalnica» Głosić… …   Słownik języka polskiego

  • antyfeminizm — m IV, D. u, Ms. antyfeminizmzmie, blm «nieuznawanie równouprawnienia kobiet, niechętny, wrogi stosunek do kobiet» Być zwolennikiem antyfeminizmu. Głosić antyfeminizm …   Słownik języka polskiego

  • apostołować — ndk IV, apostołowaćłuję, apostołowaćłujesz, apostołowaćłuj, apostołowaćował, apostołowaćowany «głosić wiarę chrześcijańską» przen. «szerzyć, krzewić jakąś ideę, naukę, jakieś zasady» …   Słownik języka polskiego

  • demokracja — ż I, DCMs. demokracjacji; lm D. demokracjacji (demokracjacyj) 1. «forma rządów, w której władzę sprawuje lud bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli; władza ludu; ludowładztwo» Głosić idee demokracji. 2. «forma ustroju państwa, w którym… …   Słownik języka polskiego

  • egalitaryzm — m IV, D. u, Ms. egalitaryzmzmie, blm «pogląd społeczno polityczny uznający za podstawę sprawiedliwego ustroju społecznego zasadę równouprawnienia obywateli pod względem ekonomicznym, społecznym i politycznym» Egalitaryzm społeczny. Głosić hasła… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.